jouw akker

wat dikwijls
 onder tranen
 is gezaaid
wordt eens als
oogst door
Vader zelf
geborgen

Hij is het,
 kind, die ook
 jouw akker maait
misschien
 vannacht
 nog of 
misschien
wel morgen

fd

home