een hemelbrief

zie, daar gaat weer
een hemelbrief naar boven
zoals er reeds miljarden zijn gegaan

een stil gebed, de vrucht
van rein geloven,
komt boven bij de
hemelpoorten aan

en Vader zelf, Hij opent
al die brieven
dan leest Hij ze aandachtig
één voor één

de smarten en de vragen
van veel lieven
Hij ziet ze alle
en vergeet er geen

 fd

home