werp een lijn

talloze schepen gaan dwalend, verlaten
over de woedende levenszee
wat zal hun roepen om redding nog baten
waar wacht voor hen de veilige ree?

zie hoe de zeilen het langs reeds begaven
stuurloos gemaakt door storm en door wind
keert zich steven vergeefs naar de haven
is er niemand, niemand die hen vindt?

talloze schepen gaan bijna verloren
over de ziedende levenszee
wie zal hun angstige noodsein nog horen
of ga jij in de reddingsboot mee?

werp dan een lijn naar de schepen die dwalen
bind ze met koorden der liefde aaneen
en richt hun boeg voor de avond gaat dalen
met Gods hulp naar de thuishaven heen

fd

home