het vaderwoord

als God spreekt wijken alle machten
en waar Zijn stem klinkt wordt het stil
de kleinste zin van Hem schenkt krachten
één woord en 't gaat zo Hij het wil

God kan op vele wijzen spreken
toch is er geen die ik doorgrond
Hij neigt zelfs harten zoals beken
door enk'le klanken uit Zijn mond

pas dan wanneer je leert te zwijgen
je eigen stem de rust niet stoort
zul je al meer en meer verkrijgen
de zegen van dat vaderwoord

fd

home