bemoediging

er is zo vaak een nameloos verdriet
bij velen die hier eenzaam achterbleven
en dikwijls zie je al hun zorgen niet
als zij alleen hun levensdraden weven
o, hoorden zij nog eens die stem
één woord zou hen gelukkig maken
één enk'le blik van haar of hem
zou ongekend hun harten raken

nooit trok zo sterk de eeuwigheid
omdat een weerzien daar zal wachten
een eeuwig samenzijn door God bereid
na vele eindeloze nachten
dan dreigt geen dood, geen bitter scheiden meer
dan wordt vervuld waarop zij samen wachten

zo'n blijde toekomst eeuwig bij de Heer
zal dat niet alle zielenpijn verzachten?

fd

home