een overwinnaar

daar gaat een godskind door de nacht
hij draagt een kruislast met zich mede
en eenzaam gaat hij schreÍ voor schrede
doch uit zijn mond hoort men geen klacht

met beide handen vast omvat
torst hij zijn kruis haast niet te tillen
en om de pijn der last te stillen
legt hij het even op het pad

soms blikt hij opwaarts en blijft staan
hij bidt: mijn God, ik wil U vragen
laat mij dit kruis gewillig dragen
zelfs als ik door een dal zal gaan

dan heft hij weer gesterkt zijn kruis
hij tilt het hoger dan tevoren
en zacht kun je hem zingen horen
een lied van heimwee naar zijn thuis

zo trekt hij voorwaarts tot het licht
van de verbeide dag gaat gloren
en 't welkom dat hij reeds mag horen
met nieuwe moed hem huiswaarts richt

en als zijn voeten op de drempel staan
draagt Vader zelf hem liefdevol naar binnen
en blijde eng'lenkoren juichend zingen:
een overwinnaar is weer ingegaan!

fd

home