God van liefde

God van liefde, God van vrede
Vader vol barmhartigheid
 Gij gaf ons als erfdeel mede
leven tot in eeuwigheid
toen Gij zond als hulp'loos kind
Hem die hulpelozen mint

laat ons daaraan stille denken
zelfs in onze lijdensnacht
dat Gij eenmaal wilde schenken
Uwe vree en levenskracht
door Uw Zoon, Uw Hemelkind
dat de hulpelozen mint

ach, hoe zouden wij verdwalen
waar Zijn sterrenlicht niet blonk
ooit het einddoel kunnen halen
als Zijn herdersstem niet klonk?
duizend, duizendvoudig, Heer
brengen wij U dank en eer

fd

home