elke avond

elke avond blik ik stil omhoog
dan zie ik ontelb're sterren
als een diamanten hemelboog
vriend'lijk flonkeren van verre
en ik bid: Heer, laat hun zilv'ren glans
mij steeds aan de nacht doen denken
waarin Gij een nieuwe levenskans
aan het mensdom wilde schenken

elke avond blik ik stil omhoog
en mijn ogen zien van verre
waar ik ook op aard vertoeven moog
Hem, de grootste aller sterren

zie, Hij kwam vandaag weer dichterbij
want Zijn licht kwam weer iets nader
en bewogen, als een kind zo blij
zeg ik: dank U, lieve Vader!

fd

home