een brug

sla eens een brug over de diepe kloven
die door de stormen in een ziel ontstaan
want velen die er voor staan zien naar boven
en roepen: hoe moet ik daar over gaan?
doch jij hebt macht om van je beide handen
als ze tot innig bidden zijn bereid
een brug te vormen voor de ziel die strandde
een sterke brug waar jij haar over leidt

sla eens een brug waar machtige ravijnen
van tweedracht werden tot een doodsgevaar
door biddend weer de afstand te verkleinen
die mensenzielen scheiden van elkaar
want handen die zich stille samendrukken
worden een veilig brugdek van geloof
waardoor het anderen weer zal gelukken
het pad te gaan dat ophield bij die kloof

sla eens een brug waar afgronden verschijnen
in het gebergte van de eenzaamheid
zie naar de duizenden die nog verdwijnen
in kille diepten van vergetelheid
laat elke liefdedaad een pijler wezen
die sterk de brug van jouw gebeden schraagt
opdat je velen die de afgrond vrezen
biddend en liefdevol er over draagt

fd

home