houd moed!

laatst las ik een kaart met een enk'le zin
"houd moed" was een zieke geschreven
en ik zag daar iets vertederends in
wat mij nadien is bijgebleven
"houd moed, van Monique"
en dan bibb'rend en groot
de naam van mijn kleinzoon eronder
zes maanden oud en vanaf moeders schoot
verrichtte hij zomaar een wonder

elke dag komt mij die kaart voor de geest
de woorden die'k daarop aanschouwde
het lijkt of ik er zelf bij ben geweest
toen dat handje werd vastgehouden
't was een moeder die een ander iets bood
wat vertroosting en vreugde bewerkte
toen haar hand zich om die kinderhand sloot
en een zieke moed gaf en sterkte

God, maak mijn handen zo willig en klein
en laat ze steeds Uw werktuig wezen
opdat wat Uw liefdesgedachten zijn
and'ren door mijn kinderhand lezen
als Gij roept: "houd moed!"
laat mij het dan schrijven
want als mijn handen klein zullen blijven
wordt wat Gij uitspreekt daarmee gezegd

fd

home