een feest

als Jezus weer
op aarde komt
de vriend van groot
en klein
als elk geweld
 ineens verstomt
 wat zal dat
heerlijk zijn

het zal een dag
als and're zijn
en toch als
nooit geweest
een dag van vreugd
en zonneschijn
een onuitspreek'lijk
feest

fd

home