een les

ik vond haar wel iets brozer
toen ik haar gist'ren zag
ze kwam me blij begroeten
met die bekende lach
ze liep alleen wat trager
maar 'k voelde toch een kracht
die ik na al die jaren
niet meer zo had verwacht

gebogen, niet gebroken
deed zij mij haar verhaal
de zorgen en de vreugden
in levendige taal
ik zag een fiere strijdster
trotserend het geweld
in haar geloof verankerd
en door geen storm geveld

ik luisterde naar woorden
doorweven met een gloed
zoals je die ook dikwijls
bij kinderen ontmoet
en toen ik van haar scheidde
mijn les weer had geleerd
ben'k alles overdenkend
heel stil naar huis gekeerd

fd

home