een zoeker

hij zoekt de eeuwigheid in het heelal
en ook wel lager, in een schaam'le stal
hij zoekt haar heel hoog en beneden
in het verleden en het heden
hij zoekt de eeuwigheid echt overal

hij zoekt de eeuwigheid bij aards geluk
hij denkt wanneer ik mij aan zorg ontruk
en trek naar wonderschone landen
met stille afgelegen stranden
misschien vind ik dan wel een heel klein stuk

hij zoekt de eeuwigheid soms her en der
achter een wolk, een onbekende ster

ik denk, als eens zijn levensavond daalt
zijn eeuw'ge ziel naar boven wordt gehaald
hij zeggen zal: ik zocht vaak veel te ver

 fd

home