een gebed

zo'n klein en stil gebed
een enkel simpel woord
dat opwelt uit de ziel
als 'n fijn besnaard akkoord
het strooit zijn zegen uit
en 't wonder zich voltrekt:
de vrede die verdween
wordt weer opnieuw verwekt

 zo'n klein en stil gebed
ach toe, vergeet dat niet

het biddend woord van jou
de ander uitkomst biedt

fd

home