waarden

zo dikwijls God hem bij zich nam
sprak Hij: Ik wil je wegen
je lengte en je breedte zien
en ook je zwaarte weten
wellicht dat je weer kleiner bent
als is't één centimeter
zodat je méér Mijn werktuig bent
en minder allesweter

en steeds als God hem bij zich nam
liet Hij Zijn wensen blijken
en sprak dan: die zwaarwichtigheid
gaat elke keer iets wijken
je moet alleen iets kleiner zijn
nog maar één centimeter
en niet slechts omdat Ik het zeg
het staat je ook veel beter

toen liet de Heer hem op een dag
voor altijd bij zich komen
en vrienden zeiden: veel te vroeg
is deze weggenomen
doch God meet niet zoals de mens
Hij weegt met and're waarden
de lengten, breedten die wij zien
zijn slechts van deze aarde 

fd

home