de nieuwe aarde

God schept een aarde zonder één grens
zonder de doolhof van lijnen
die hier nog steeds de woonplaats der mens
klein en bekrompen doet schijnen

Hij schept een rijk waar blijdschap regeert
en nieuwe schepselen leven
waar ook de leeuw met lamm'ren verkeert
door hemelvrede omgeven

huidskleur noch landstaal scheidt ons dan meer
want slechts de liefde zal spreken
en elke grens bij 't licht van de Heer
in gouden glans is geweken

fd

home