mag ik leven?

mag ik leven? vraagt een mens 
door het leed geslagen
mag ik leven? schreeuwt het zelfs
alle, alle dagen

want als het zo donker is
lijkt Gods hulp verborgen
om het levenspad te gaan
deze dag en morgen

mag ik leven, God en ook
wonderen verlangen?
'k heb het leven niet gevraagd
maar van U ontvangen
toon mij hoe ik verder moet
wil mij wijsheid geven
en als ik U smeken mag:
laat mij leven, leven!

en die nacht als in een droom
is de Heer verschenen
leidde stil het mensenkind
door het duister henen
toen als eens bij 't Avondmaal
door Zijn jongeren omgeven
sprak Hij luid het machtig woord:

Ik leef en gij zult leven!

fd

home