praktisch christen zijn

een stukje "praktisch christen" zijn
wat kostelijk dat uit te dragen
een beetje pure zonneschijn
dat warmte schenkt in kille dagen

daar gaat een vriend met zijn verdriet
die nergens meer een uitweg ziet
hij is door zorgen overmand
en ik grijp stil, ontroerd zijn hand
dan ziet hij mij heel dankbaar aan
en zegt: ik kan weer verdergaan

kijk, loopt daar niet dat ouderpaar?
ik zag hun blijdschap vorig jaar
nu tonen zij bedroefd hun kruis
God bracht hun kleine schat naar huis
o Vader, bid ik, maak ze blij
en als ik omkijk glimlacht zij

een stakker wenkt met stille hand:
moet u ook naar de overkant?
in enk'le passen die ik maak
ik even in gesprek geraak
en als ik later weer verdwijn
denkt hij, zal God er toch nog zijn?

thuis gaat de telefoon heel schril
een vraag: of ik k bidden wil
voor ik de hoorn heb neergelegd
heb ik die zorg aan God gezegd
en treed ik nogmaals voor de Heer
knielt reeds een engel troostend neer

z wil ik praktisch christen zijn
en ijv'rig werkend alle dagen
in liefde groot, door deemoed klein
naar 't mij voorzegde erfdeel jagen

fd

home