pasen

heeft het ons nog iets te zeggen
't feest van de verrijzenis
nu, twee duizend jaren later
waarin veel veranderd is
waar het ongeloof, de twijfel
over heel de wereld gaat
en de echtheid van dit wonder
soms zelfs ter discussie staat?

wat heeft ons dit feest te leren
nu er werelden vergaan
en naast onze Triomfator
ook 't geweld is opgestaan?
is Hij soms voor niets verrezen
die verwon het kille graf
en ons door Zijn zegevieren
een verheven toekomst gaf?

neen, rol weg de steen der twijfel
die je ziel gevangen heeft
en sta op uit 't bange duister
Jezus, jouw Verlosser leeft!
laat als vlammend teken lichten
in je diepste levensstrijd
't woord: Ik leef en gij zult leven!
dat geldt nu en voor altijd

fd

home