lijmen

ik weet niet
hoe ik 't leed
moet rijmen
bij zoveel
blijdschap
die er 
rond mij is
ik kan
't gebrokene
niet lijmen
omdat ik
hier de meeste
stukken mis

fd

home