vragen

ik heb geen antwoord op je vragen
geen krachten om je last te dragen
maar ik begrijp je woord voor woord
je hoeft me eig'lijk niets te zeggen
om alles bij me neer te leggen
wat in je hart de rust verstoort

ik heb geen antwoord op de pijnen
en alle wonden die zo schrijnen
waarom dit jou nu overkomt
het lijkt of wat ik wil gaan spreken
waardoor het wolkendek kan breken
bij jouw verdriet ineens verstomt

maar als ik 's avonds alle namen
die op die dag naar boven kwamen
weer opdraag in mijn stil gebed
dan heb ik vaak de vele zorgen
de angst van jou voor nu en morgen
als eerste op mijn lijst gezet

fd

home