een maatstaf

Gods hoogte en Zijn diepte
Zijn lengte en Zijn breedte
zijn met een aardse maatstaf
door niemand ooit te meten

ik dacht me van Zijn grootheid
te kunnen vergewissen
in Zijn voorbijgaan zag ik:
hoe kon'k mij zo vergissen

fd

home