het hemelrijk

de hemel is voor iedereen!
Gods liefde is voor allen!
Wij mensen laten dikwijls nog
een naaste zomaar vallen
we vinden soms de een te lang
de ander klein of nietig
maar elke voorkeur voor een mens
maakt God intens verdrietig

de hemel is voor iedereen!
laat dit aan allen weten
zwart, blank, getint of welke kleur
zij mogen godskind heten
de grenzen op het wereldrond
in 't godd'lijk licht verbleken
want in de hemel die ons wacht
is elke grens geweken

laat ons ruimhartig verdergaan
de liefde Gods als baken
Zijn goedheid is voor ieder mens
Zijn hand
wil allen raken
zo dragen wij Gods boodschap uit
als dragers van Zijn vrede
en burgers van Zijn hemelrijk
hierboven en in 't heden 

fd

home