ik zal er zijn!

mijn beste vriend, in mijn gedachten
zal ik er altijd voor je zijn
ook als de dagen je zo kwellen
met onophoudelijke pijn
ik zal je in de loopgraaf volgen
als je vol moed de strijd aanbindt
en samen zullen we daar vechten
tot je de angsten overwint

ik zal er zijn als je zult vrezen
omdat de diepte je bedreigt
en als je soms wanhopig twijfelt
of je van God nog antwoord krijgt
ik zal er zijn als je een steun zoekt
een schuilplaats als de stormwind woedt
en ik zal stil je handen grijpen
gelijk jij't met de mijne doet

ik zal er zijn zoals jij dikwijls
er met je troost voor and'ren bent
en ik zal vragen of God even
een heel bijzond're engel zendt
die jou van deze aarde optilt
zoals dat slechts een engel doet
waardoor je op een wond're wijze
weer vreugde krijgt en levensmoed

fd

home