een geheiligd hart

Heer, geef mij een geheiligd hart
het oude is zo onvolkomen
door twijfel is het vaak verward
wordt er de vrede uitgenomen
schenk mij daarom een vreugd'vol hart
dat stil Uw vaderstem beluistert
en zelfs nog in de grootste smart
"Uw doen is louter liefde!" fluistert

Heer, geef mij een geheiligd hart
gevuld met wonderschone dingen
die mij als de beproeving tart
nog blijde lied'ren laten zingen
en laat dat hart wijd opengaan
voor hen die nergens uitkomst weten
laat het verwarmend blijven slaan
voor allen die U zijn vergeten

Heer, geef mij een geheiligd hart
een hart dat vol is met Uw werken
en laat de wereld, kil en hard,
iets van die inhoud mogen merken
maak het een planting U ter eer
opdat het slechts voor U zal leven
en ik het op Uw dag, o Heer
geheiligd, rein terug kan geven

fd

home