een gesprek

Heer, ik zou U graag eens
van dichtbij ontmoeten
zomaar met U praten
even blij begroeten
dingen aan U vragen
die U wel zult weten
of U de geplaagden 
nog niet bent vergeten

en dan zou ik zeggen:
ik heb zoveel vrienden
die met al hun pijnen
'n beter lot verdienden
kunt U niet als vroeger
eens Uw armen spreiden
en het machtwoord spreken
dat ze zal bevrijden?

maar zolang ik U niet
dichtbij kan ontmoeten
zomaar met U praten
even blij begroeten
wil ik biddend smeken:
spreid Uw armen even
opdat velen leven
Heer, gelukkig leven!

fd

home