paasfeest

sta op, kind, ondanks alles
wat je aan zorg ervaart!
Bevrijd jezelf en leef weer
verhef je van de aard!
De Grootste aller groten
heeft het ons voorgedaan:
gemarteld en gekruisigd
en toch weer opgestaan

sta op, kind, ondanks alles
is't Jezus die regeert
het paasfeest jou ook heden
Zijn blijde boodschap leert
Hij heeft je door Zijn offer
de heerlijkheid bereid
Hij leeft en jij zlt leven
nu en in eeuwigheid

sta op, kind, ondanks alles
wat pijn en smarten baart
opdat je ziel verlossing
en levenskracht ervaart
rol weg de steen van wanhoop
die je gevangen heeft
en toon door jouw bevrijding
dat Jezus Christus leeft!

fd

home