het geringe

je hoeft geen wond'ren te verrichten
die worden niet van jou gevraagd
je hoeft niet een gigant te lijken
een Atlas die de wereld draagt
't is slechts het kleine dat het grote
het zwakke dat het sterke toont
de naastenliefde die laat blijken
dat adeldom je hart bewoont

je hoeft geen wond'ren te verrichten
die worden wel door God gedaan
misschien mag jij Hem daarbij helpen
door naast je medemens te staan
de wonderbare kracht te roemen
van Hem die ook vandaag nog leeft
die sprekers maakt tot stille bidders
behoeftigen Zijn rijkdom geeft

je hoeft geen wond'ren te verrichten
maar draag eens mee elkanders pijn
laat alle grote dingen groot zijn
en het geringe altijd klein
word als een koningskind volwassen
en als volwassene een kind
dat in de schaduw van het leven
het gouden licht des hemels vindt 

fd

home