Pinksteren

laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest
elke dag een wonder verrichten
een klein wonder van liefde dat steeds
een ziel uit het duister zal lichten
een wonder dat weer hoop schenkt en moed
dat treurenden vreugd'vol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet
Heer, schenk mij die geestkracht van boven

laat mij, Heer, door Uw Geest onbevreesd
met vuur'ge tong de vlam ontsteken
op plaatsen waar Uw liefd' is geweest
doch voor kou reeds lang is geweken

geef mij de kracht die Simson bezat
wereldse tempels te vernielen
en te bouwen de hemelse stad
in verdwaalde, zoekende zielen

 fd

home