de wildernis

 met 'n boodschap de wildernis in
als dragers van hemelse krachten
in 't oerwoud vol dood en geweld
waar vele ontberingen wachten
als helpers een ander verstaan
met glans van de vrijheid omgeven
en troosten in duistere nacht
die taak is het doel van ons leven

met 'n boodschap de wildernis in
 zolang er nog mensen versmachten
die door bomen 't bos niet meer zien
en angstig op uitredding wachten
die opdracht wacht jou en ook mij
in het oerwoud van de gedachten
waar verdoolden worden verscheurd
door sluwe, verderf'lijke machten

met 'n boodschap de wildernis in
om zielen van zorg te bevrijden
met het woord dat God ze bemint
en hen uit het doolhof wil leiden
die opdracht geeft zin aan 't bestaan
zolang God ons kracht geeft tot spreken
met 'n boodschap de wildernis in
om 't licht van Zijn woord te ontsteken!

fd

home