wonder boven wonder

 bid maar om een wonder
ze bestaan nog deze tijd
zo'n bijzonder teken
dat God ook jouw leven leidt
Hij laat soms de dingen
tegen de natuur ingaan
om te laten weten
dat er wonderen bestaan

bid maar om een wonder
waar de twijfelaar van zegt
dat ze slechts voor enk'len
vrger waren weggelegd
roep maar in je wanhoop
of wat grauw is zich weer kleurt
zodat wolken breken
en de hemel openscheurt

bid maar om een wonder
dat 't verstand te boven gaat
en je in Gods almacht
weer opnieuw geloven laat
Hij die in het leven
al zoveel geschonken heeft
wonder boven wonder
telkens weer een wonder geeft!

fd

home