Jezus' wezen

 Heer, geef ons toch moed en lust
om Uw wezen te belijden
met de opdracht die Gij gaf
als een koningskind te strijden
door de liefde van Uw woord
anderen te overtuigen
dat slechts daar de vrede troont
waar men voor Uw macht wil buigen

Gij vraagt ons in deze tijd
of we nog vrijmoedig spreken
om het vuur dat ons bezielt
op de aarde te ontsteken
er is honger naar Uw woord!
zullen wij dan langer zwijgen
in een land waar angst en nood
en zoveel gevaren dreigen?

Heer, Uw kracht, daar moeten wij
niet slechts zondags over praten
neen, die zullen w'overal
met bezieling achterlaten!
dan wordt ons getuigenis
één groot feestelijk gebeuren
en ontsluiten w'in dit land
vreugd'vol niet te tellen deuren! 

fd

home