troosten

 wanneer ik alle zorgen zie
die mensenharten plagen
de lasten zó van and'ren voel
alsof'k ze zelf moet dragen
wanneer ik merk hoe moedig zij
hun slagen incasseren
denk ik, om echt tot troost te zijn
moet ik nog heel veel leren

ik hoor een wereld vol verdriet
met bitt're tranen wenen
er lopen velen waar reeds lang
de vreugde is verdwenen
dan zie ik jou met al je zorg
en denk: om smart te keren
en echt voor jou tot troost te zijn
moet ik nog heel veel leren

misschien moet ik de vraag verstaan
je zorg met mij te delen
niet spréken over al je pijn
maar zacht de wond te helen
misschien staat troosten wel gelijk
aan: samen veel verliezen
en dan van alles wat ik heb
iets moois voor jou te kiezen

fd

home