die ene beker

 het was die ene beker water
gegeven aan een ziel in nood
die ene liefdevolle handdruk
die vrede en vertroosting bood
het hart vol
warmte voor de ander
waardoor een laaiend vuur ontstond
de zin zo innig en verkwikkend
die bij vermoeiden ingang vond

het was het woord waarvan je zelf niet
de breedte en de diepte wist
maar dat eenvoudiglijk gesproken
een zware tweestrijd heeft beslist
het was de afgebeden wijsheid
die 't wonder van een uitkomst gaf
een raad aan de bedroefde ouders 
of slechts het troostwoord bij een graf

het waren alle bitt're tranen
die je zo vaak hebt meegehuild
de angsten die je wist te stillen
een kind dat bij je heeft geschuild
't was een gebed, misschien wel 't laatste
dat je bij stervenden volbracht
of juist dat ene lieve woordje
dat diepe wonden heeft verzacht

het was die ene beker water
die je daardoor voor Jezus schonk
want wat je de geringste aanbood
was 't water waarvan Jezus dronk
die zegeningen blijven bloeien
als bloemen die nooit meer vergaan
en zullen eens als kostbaar sieraad
hierboven in Gods tuinen staan

fd

home