bloedarmoede                        (druk op titel voor volgende gedicht)

het is een tijdsverschijnsel
kijk maar eens even om je heen
de meeste mensen hebben
meer dan je denken zult gemeen
ze snakken met z'n allen
naar liefde en genegenheid
er is wel altijd iemand
die zo aan bloedarmoede lijdt

of het een echte kwaal is
of het product van deze tijd
het lijkt of d'een na d'ander
helaas aan deze ziekte lijdt
het bloed wil niet meer stromen
zo't eenmaal door de aad'ren joeg
toen 't hart misschien wel sneller
maar minder stressgevoelig sloeg

toch is het te verhelpen
kijk maar eens wat het donorbloed
dat jij vrijwillig afstaat
bij mensen met die ziekte doet
ze gaan ineens rechtop staan
van alles wat hen drukt bevrijd
doordat jij slechts één woord spreekt
vol liefde en genegenheid

fd

home