teruggeven

er ging elke keer iets af
van zijn onbegrensd geloven
waar hij eerst met diep ontzag
opkeek naar de hemel boven
liet nu twijfel in zijn hart
hem met het vertrouwen breken
toen hij op Gods wonderen
en Zijn werk was uitgekeken

bad hij vroeger met een stem
die gelovigen ontroerde
nu sprak daaruit ongeloof
als hij vele monden snoerde
alles wat hij eens bezat
aan bezieling en geloven
had de vorst van deze tijd
listig bij hem kunnen roven

onlangs heb ik hem ontmoet
en we hebben goed gesproken
maar hoe maak ik stukken heel
die zo gruw'lijk zijn gebroken?
'k heb iets van hetzelfde woord
waardoor hij mij vaak liet leven
met de kracht die in mij was
liefdevol teruggegeven 

fd

home