Peter

't is het begin van 't einde!
zo menigmaal hoort men die zin
toch kun je beter zeggen:
het is het einde van 't begin!
het ons beloofde leven
dat als een groot mysterie wacht
laat het verleden achter
het tijdelijke is volbracht

't is niet voorbij als eenmaal
het stoffelijke einde komt
er breekt slechts een omhulsel
een stemgeluid abrupt verstomt
maar reeds in tere windsels
meldt zich het nieuwe leven aan
't is de cocon van 't oude
die in een zucht wordt afgedaan

er zal een nieuw begin zijn
als alles is voorbijgegaan
en op de hemelakkers
de goudgekleurde garven staan
wat als een oogst vergaard werd
geeft aan de levensloop zijn zin
mijn vriend, vrees niet het einde
verheug je over het begin!

fd

home

een troostwoord voor een redacteur die zeer ernstig ziek is
 en desondanks de moed heeft zijn gehele ziekteproces
aan de lezers te vertellen.