een lichtstraal 

ze kwamen deze keer
met veel verdriet naar binnen
de laatste dienst zou hier
in dit gebouw beginnen
't leek net of vouwden ze
hun handen dichter samen,
of er iets luider klonk
hun eensgezinde "Amen!"

toen zij in 't slotgebed
van heel veel afscheid namen
riep 'n kind: "kijk, mam, er valt
een lichtstraal door de ramen!
zou God dan die het al
met kracht en trouw blijft leiden
hiermee voor deze schaar
Zijn handen zeeg'nend spreiden?

Zijn liefde laat zich nooit
aan welke plaats ook binden
je kunt haar overal
in elk gebouw weer vinden
zelfs als je uitgeblust
je ogen af zult wenden
dan nog zal Hij voor jou
een gouden lichtstraal zenden!

fd

home