vrees niet!

Danil 10:19

laatst las ik heel bewogen
een regel uit de Heil'ge Schrift 
en 't is vanaf dat tijdstip
diep in mijn binnenste gegrift
"vrees niet!" stond er geschreven
"vrees niet, gij lieveling, schep moed!"
wat groots dat door n regel
je Gods betrokkenheid ontmoet!

zoals in oude tijden
klinkt heden nog datzelfde woord
en wordt het onveranderd
in veler duisternis gehoord
"gij lieveling, Ik zeg u:
vrees niet, ook als de nacht u dreigt
opdat gij rust en vrede
en moed, ja, nieuwe moed verkrijgt!"

zo wordt het oude levend
een bijbeltekst weer nieuw gemaakt
de mens, verstrikt in angsten
door God persoonlijk aangeraakt
zo zegt Hij in het heden:
"vrees niet, gij lieveling, schep moed!"
en zorgt Hij dat ook heden
een simp'le regel wond'ren doet!

fd

home