de barmhartige Samaritaan

naar Lukas 10:30-37

hoor, Jezus sprak door een gelijkenis
nadat een wetgeleerde tot Hem zei:
"geef mij nog antwoord op deez' ene vraag
wie is mijn naaste, Meester, zeg het mij!"

op zeek're dag ging er een mens
vanuit Jeruzalem naar Jericho
doch onderweg viel men hem aan
het waren moordenaars, je zag het zo

zij kleedden hem eerst smaad'lijk uit
en sloegen hem vervolgens keer op keer
toen zijn ze van hem weggegaan
en hij lag halfdood en gewond terneer

en het geschiedde bij geval
dat op dezelfde weg een priester liep
doch deze ging de man voorbij
ofschoon hij nederlag en smart'lijk riep

en desgelijks zag een Leviet
het droeve schouwspel onbewogen aan
en is ook zonder iets te doen
een hulpbehoevend mens voorbijgegaan

daarna kwam een Samaritaan
en innerlijk bewogen steeg hij af
verbond de wonden één voor één
en liefd'rijk hij de ander bijstand gaf

en Jezus sprak: "wie van deez' drie
was wel de naaste van de arme ziel
die kwam vanuit Jeruzalem
en weerloos onder moord'naarshanden viel?"

de wetgeleerde zei:
"degeen die met barmhartigheid 
vervuld bleef staan"

en Jezus zeide toen tot hem:
"ga heen en doe zoals hij heeft gedaan!

fd

home