een koningskind

hij was een dienaar
 van de liefde
een vriend die gaf
 en nooit iets vroeg
een afgezant die
 troost en vrede
als een vermogen 
met zich droeg
een stil getuigenis
 voor allen
dat God 
Zijn kinderen bemint

hij draagt in al
 zijn ware eenvoud
met recht de naam van
"koningskind!"

fd

home

ter nagedachtenis aan een groot mens  16-7-1994