ontwaken

als we eens ontwaken
en we mogen zijn
in een nieuwe wereld
zonder angst en pijn
wordt ons tijd'lijk leven
eind'lijk eeuwigheid
en zijn wij geborgen
in Gods heerlijkheid

als we eens ontwaken
los van wat ons bindt
mogen we ontdekken
hoe God ons bemint
't wordt een blijde zoektocht
in het land vol pracht
waar een schaar van lieven
onze komst verwacht

als we eens ontwaken
in een nieuw gewaad
een verheven toekomst
voor ons opengaat
wat geen oor ooit hoorde
en geen oog ooit zag
zullen wij aanschouwen
op die schoonste dag! 

fd

home