God is nabij

in mijn wanhoop roep ik U!
God, ik voel mij vaak verloren
als er wonderen bestaan
laat Uw stem dan nog eens horen
zomaar, midden op de dag
en in smartelijke uren
waarin iedere minuut
dikwijls dagenlang kan duren!

lieve kind, Ik ken je zorg
van jezelf en voor je kind'ren
en Ik neem graag alles af
alles wat je kan verhind'ren
om weer even blij te zijn
ondanks duizenden gedachten
van bezorgdheid en verdriet
in die eindeloze nachten

wees maar stil, Ik ben voor jou
en je kinderen een Vader
al begrijpen ze Mij niet
Ik kom toch wel tot hen nader!
echt, Ik trek wel met ze mee
welke wegen ze ook kiezen
en al zien ze Mij niet staan
'k zal ze nooit uit 't oog verliezen!

ga maar zo gerust je weg
blijf slechts stil, Ik zal wel strijden
en aan 't einde van de reis
jou Mijn hemel binnenleiden
dan is ied're nacht voorbij
elke pijn voorgoed geleden
is je laatste traan gedroogd
en je laatste strijd gestreden!

fd

home