geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

AFSCHEID

Elke nieuwe dag is afscheid nemen
van de oude dag die achterblijft

en weer omgeslagen wordt de bladzij
die een enk'le levensdag beschrijft,
hoe we een verwoede strijd verloren
of juist zegevierden in God sterk
en zo schrijven w'elke dag iets verder
ons unieke, eigen levenswerk.

home