geestelijke gedichten
frits deubel
een verzameling korte gedichtjes voor diverse gelegenheden

            

aa

 

aa

a

a

 

 

                           aanraken / aanschouwen / afscheid / beproevingen / bid maar / bindingen / bloeien / dat ware / de aar / de knipoog / de leer / de liefde van God / de overwinning
                                   de positieve  / de rijken / de stilte / de stuurmande tinteling / de wegde zekerheid / de ziel / diepgaand geloven / diepte / dromen / een aansporing / een aar
                           een akkerwerk  /  een bergeen boekwerkeen bron / een deken  /  een doolhof  /  een erfenis  /  een gebedeen gebrek  /  een gedachteeen geheimenis
                           een hemelbrief / een hoofd / een kinderhand / een legermacht / een loflied / een melodie / een offer / een open einde / een regenboog / een treetje / een vonkje
                           een wijs /een zoektocht / elkanders hart /engelen / erbarmen /geluk / genade / god / gods aanwezigheid /gods arm /gods hand / gods kracht / gods laatste woord
                           gods landouwen/gods wijsheid /graan / haar handen/ halmen / hedenherboren / herfst / het antwoord / het einde /het vaderwoord /het zaad /honger / iets leren
                           jouw akker/ jouw hart / klein blijven / kleine dingen / krachten / leren / liefde / mededeling / mijn heimwee / mijn jawoord / mijn stem / mijn voorbeeld /ogentaal 
                           onbevangen / ons leven / overwinnen / pijn  / praten /recht / rechtop staan  / redding  / rijpen / roep maar, kind  / ruimte / rust / schepping / schoonheid / schuilen
                           snoeien /stilzijn /terugvinden /tijd van kaarslicht /toekomstverwachting / uitkomst /uw kracht /uw troost / vader / vandaag / vechten / verdriet / verhogen/ verstillen
                           verwachting / vissers / vleugels / voorbeelden / vrede / vrees / vrienden / wasdom /wat een feest /weemoed / wensen /zegge en schrijve / zekerheid / zonneschijn  
                           zwijgen / wees niet bevreesd/ de overkant / een feest /iedere voetstap /mijn schat /de hemel / de poort / de top / een duwtje / een  deur / te vroeg / een geschenk  
                                                                                               gods liefde / herinnering / levensmoed / naasten / de warmte / dogmatiek