geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

EEN BOEKWERK

Hij was reeds oud en liep wat stram, gebogen,
toen ik na jaren hem weer zag.
Er brandde haast geen licht meer in zijn ogen
en met een broze hand zei hij gedag.

Toen heb ik diep in zijn gelaat gekeken,
zoals men soms een heel oud boekwerk leest.
Wellicht was ik reeds lang bezweken,
als hij niet in mijn leven was geweest.
 

home