geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

EEN DEKEN

Het is de warme deken
in liefde uitgespreid,
de uitgestoken handen
aan naastenplicht gewijd,
het woord dat levensvreugde
en blijde rust bewerkt,

het is de stille bede
die de beproefden sterkt.

home