geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

EEN GEBED

Zo'n klein en stil gebed, een enkel simpel woord
dat opwelt uit de ziel als 'n fijnbesnaard akkoord,
het strooit zijn zegen uit en 't wonder zich voltrekt:
de vrede die verdween wordt weer opnieuw verwekt.

Zo'n klein en stil gebed, ach toe, vergeet dat niet!
Het biddend woord van jou
de ander uitkomst biedt!

home