geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

EEN LOFLIED

Lief'lijk ruist een loflied door de nacht
als de adem van gebeden.
Het verhaalt van zilv'ren sterrenpracht
en een aard die glanst in vrede,
van een Kind, geboren in een stal,
dat de wereld zal verwinnen.
God, de Schepper van 't heelal,
laat de mens opnieuw beginnen.  

home