geestelijke gedichten
 
 

            

aa

 

aa

a

a

 

GODS AANWEZIGHEID

Door de tranen van mijn strijd
zie ik Gods aanwezigheid,
als een lied uit 't paradijs
met een wonderschone wijs
en verheven klanken
mij ontroerd laat danken.

home